foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy kościele drewnianym pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach”:

 
Do realizacji zadania została wybrana oferta wykonawcy: 
 
DKK - Konserwacja Zabytków sp.z.o.o.
ul. B. Chrobrego 41/C
31-428 Kraków
Wartość oferty brutto: 522 782,37zł