foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NIEDZIELA 17.09. 2023                         DWUDZIESTA CZWARTA ZWYKŁA

  8.00   Za ++ Henryka i Elżbietę Adamczyk, dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30   Za ++ Elżbietę i Romana  Borek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Zofię i Stanisława Klimek,  2 synów, synową,            wnuka, Józefa Grabiec, Hildegardę i Antoniego Potracki, ks. proboszcza Seweryna Mazura, dusze w czyśćcu            cierpiące.

16.00   W intencji Małgorzaty Janulek, przyjmującej chrzest św., jej rodziców i chrzestnych, z podziękowaniem za otrzymane            łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Anioła Stróża.

 

PONIEDZIAŁEK 18. 09. 2023              Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski

  7.00   Za + męża Bogusława Kowalczyk w 7 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ męża Józefa Adamczyk w rocznicę śmierci, jego rodziców Małgorzatę i Alojzego, brata Floriana, ++ rodziców            Franciszkę i Jana Klimczak, brata Kazimierza, ++ z rodzin Adamczyk, Wodecki, Stabla, Jaksik, Spalony, dusze w            czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK 19. 09. 2023                         Dzień powszedni

  7.00   Za ++ Jadwigę,  Pawła Błatoń,  Elżbietę Szczeponek, męża  Józefa, syna Franciszka, rodziców, dusze w czyśćcu            cierpiące

17.00   Za + ks. proboszcza Seweryna Mazura we wspomnienie dnia urodzin.

 

ŚRODA 20. 09. 2023        Wspomnienie  św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang                                        i towarzyszy

  7.00    Za ++ Łucjana Błędowski, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK 21. 09. 2023                    Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

  7.00   Za ++ Antoniego, Klarę Herman, synów Leona i Józefa, Emila Bujok, Kornelię Capek, ++ dziadków Herberta,            Andrzeja Stabla, Ignacego Zając, Ryszarda, Różę Smołka, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ Elżbietę i Wiktora Mitko, rodziców Annę i Leona Szkatuła, rodziców, Helenę Koczwara, brata Jana, Henryka            Sosna, Adolfa i Gertrudę Wodecki, ++ z rodzin Szkatuła, Mitko, Wodecki, Okoń, Wojaczek, dusze w czyśćcu            cierpiące.

 

PIĄTEK 22. 09. 2023                           Dzień powszedni

  7.00   Za ++ Zofię, Roberta, Ewę Ochman, Alfreda i Olgę Ochman, Janinę, Stefana i Wiesława Polak, Irenę Wojak, Jadwigę             Lużyna, ++ z rodzin Ochman, Polak, Kulej, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ męża Floriana Adamczyk w 5 rocznicę śmierci, jego rodziców Małgorzatę i Alojzego Adamczyk, brata Józefa,            Hildegardę i Antoniego Potrackich, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA 23. 09. 2023                         Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

  7.00   Za ++ Małgorzatę i Bogumiła Szydlik, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ Marię Wojaczek w rocznicę śmierci, męża Juliusza, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA 23.09. 2023                          DWUDZIESTA PIĄTA ZWYKŁA

  8.00   W intencji Parafian.

10.30   Za + Henryka Wodeckiego – od sąsiadów i znajomych.

16.00   Za ++ Alfreda i Teresę Błaszczok, córkę Irenę Niedźwiedź, zięcia Ireneusza Kucza, Małgorzatę, Franciszka Mężyk,            ich ++ rodziców, dziadków i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.